home

Ludzie dobrej woli protestują pod ambasadą Rosji przeciwko jej napaści na Gruzję.

Warszawa, 11 sierpnia 2008