home

dwa górne rzędy ilustracji przedstawiają moje opracowania z minionej epoki. dotyczą one konfliktu, który narastał pomiędzy naturą i jej zasobami a ekspansjonizmem przemysłu. pozostałe projekty opracowałem wspólnie z inz. m. niedbałą. są to głównie obrabiarki do metali.
obrabiarki, prace studyjne i realizacje
down